Карта на Лозенец

Карта

Навлизайки в селото и стигайки до централната улица Г.Кондолов завивате наляво и продължавате само направо - хотелът е отдясната страна на пътя.